IP 5S NGUYÊN SEAL CHƯA ACTIVE ( HÀNG MỸ LL/A)
5S 16GB : 13.800
TRẮNG
5S 16GB : 13.800 GREY
5S 16GB : 14.300 GOLD

IP 5S NGUYÊN SEAL CHƯA ACTIVE, LOCK SPRINT ( HÀNG MỸ LL/A)
5S 32GB : 11500 K TRẮNG
5S 16GB :10500 K GREY

IPAD AIR 16GB BẢN WIFI NGUYÊN SEAL, CHƯA ACTIVE ( HÀNG MỸ LL/A) : 10.800 K

IPAD 3 16GB, BẢN WIFI, 95% : 6400 K

SẠC ZUNE( HÀNG ZIN CỦA MICROSOFT ) 5V-1A XÁI TỐT CHO IP,IPAD : 200K/ 1 CỤC

SẠC ZUNE( HÀNG ZIN CỦA MICROSOFT ) 5V-1.5A XÁI TỐT CHO IP,IPAD : 300K/ 1 CỤC

HOTLINE: 0903630341 MR BẢO