Máy zin all, quốc tế 16G, máy sạch icloud off
Kính có 2 cái lông gì không biết nữa 2 góc
Ngoại hình anh em tự đánh giá
Giá 6t đã bán