về được lô 4-4s -5 số lượng
tình trạng zin all..keng 99%
giá:
5 trắng 16gb :78000k
5đen 32gb:7550k
4s 16gb:5150k(trắng đen bằng giá)
4s 32:5550k(trắng đen bằng giá)
4 16gb chỉ có đen:3700k