http://iphonegiasi.vn/
http://iphonegiasi.net/
http://iphonegiasi.com.vn/


*lưu ý không bán lẻ*
iphone giá sỉ bán buôn cho cửa hàng

GIÁ MÁY CŨ NGÀY 15/8/2014
0943000999 a hậu
yahoo: iphonegiasi | iphoneshop0943000999
lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn qua dt
(14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)
thứ 2 > thứ 7 làm việc 9 sáng 7 tối
chủ nhật 9 sáng 5 chiều

[COLOR=rgb(255, 128, 0)]asus zenfone mới
a501 ram 1g HDD 8gb - 2t95
a500 ram 2g HDD 16g - 3t55
a601 ram 2g HDD 16g - 4t75[/COLOR]
=====
[COLOR=rgb(255, 0, 0)]*lưu ý không bán lẻ*
iphone 4 cũ Q tế[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]iphone 4 đen 95% | 8g 3t3 | 16g 3t5 | 32g 3t7[/COLOR]
iphone 4 đen 99% | 8g 3t4 | 16g 3t6 | 32g 3t8
=====
iphone 4 95% trắng | 8g 3t4 | 16g 3t7 | 32g 3t9
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]iphone 4 99% trắng | 8g 3t5 | 16g 3t8 | 32g 4t0[/COLOR]
=====
iphone 4 Q tế nấu new
iphone 4 đen_ 100% | 16g 3t75 | 32g 3t95

iphone 4 trắng 100% | 16g 3t95 | 32g 4t15
(fullbox +150k)
[COLOR=rgb(255, 0, 0)]iphone 4 chỉ bán cửa hàng mua số lượng 2 máy[/COLOR]
*********
iphone 4s cũ Q tế (trắng + 100k)
iphone 4s 95% | 16g 5t0 |
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g 5t3 | 64g 5t5[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]iphone 4s 99% | 16g 5t1 | [/COLOR][COLOR=rgb(0, 179, 0)]32g 5t4 | 64g 5t6[/COLOR]
=====
iphone 4s Q tế nấu new (trắng +100k)
iphone 4s 100% | 16g 5t25 |
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]32g 5t55 | 64g 5t75[/COLOR]
(fullbox +150k)
=====
[COLOR=rgb(255, 128, 0)]iphone 5 cũ zin Q tế
iphone 5 đen_ 95% | 16g 6t9 | 32g 7t2 | 64g 7t4
iphone 5 đen_ 99% | 16g 7t1 | 32g 7t4 | 64g 7t6[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]=====[/COLOR]
iphone 5 trắng 95% | 16g 7t5 | 32g 7t8 | 64g 8t0
iphone 5 trắng 99% | 16g 7t7 | 32g 8t0 | 64g 8t2

=====
iphone 5 new active rồi Q tế
iphone 5 đen new_ | 16g 7t4 | 32g 7t7 | 64g 7t9
iphone 5 trắng new | 16g 8t0 | 32g 8t3 | 64g 8t5

=====
iphone 5 new active full 12 tháng
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]iphone 5 new | đen 8t0 | trắng 8t4[/COLOR]
(fullbox+300k)
=====
iphone 5s cũ 98%
iphone 5s 16g | vàng 11t7 | trắng 11t2 | đen 10t9

=====
iphone 5s new active rồi Q tế funbox
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]iphone 5s 16g | vàng 13t4 |trắng đen 13t1[/COLOR]
=====
iphone 5s new chưa active Q tế
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]iphone 5s new | 16g 14t1 (vàng trắng đen)[/COLOR]
**************
[COLOR=rgb(255, 128, 0)]*ipad (1 2 3 4 mini ) cũ [/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]ipad 4 wifi 4g 99% | 16g 8t1 | 32g 8t4[/COLOR]
=====
ipad 3 wifi 4g 99% | 16g 6t9 | 32g 7t2 | 64g 7t4
=====
ipad 2 wifi 3g 99% | 16g 5t8 | 16g 6t0 | 64g 6t2
=====
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]ipad 1 wifi 3g 99% | 16g 2t5 | 32 2t6 | 64g 2t7
=====[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]ipad 1 wifi 3g 95% | 16g 2t3 | 32 2t4 | 64g 2t5[/COLOR]
=====
ipad (4 mini 1 2) new mới 100% còn ralanty
ipad 4 wifi new | 16g 6t1 | 32g 6t5 | 64g 6t9
ipad mini 1 wifi new | 16g 5t6 | 32g 5t9 | 64g 6t3

[COLOR=rgb(0, 0, 255)]ipad mini 2 wifi new | 16g 7t0 | 32g 7t5 | 64g 7t9[/COLOR]
(fullbox 400k)
=====
*ipad (4 air mini 1 ) wifi 4g new active rồi funbox*
ipad mini 1 wifi 4g new | 16g 7t3 | 32g 7t7 | 64g 8t1
=====
ipad mini 2 wifi 4g new | 16g 9t0 | 32g 9t9 |128g 14t
=====
ipad 4 wifi 4g new | 16g 8t9 | 32g 9t4 | 64g 9t9
=====
ipad mới nguyên siêu chưa acti
ipad Air 16 wifi 4G 12t7

*****
bảo hành
iphone 4 4s 15 ngày | iphone 5 5s máy mới 7 ngày
trả máy bảo hành sao 1h nhận
không bảo hành
treo cáp - noall - màng hình - icloub

thông tin đặt hàng qua tin nhắn

tên người nhận - số lượng hàng
tiền gửi tài khoản - gửi hàng về đâu

Vcb 0251006666666 | Đông Á 0103001204 | Sacombank 060211111111
Argibank 1700206017671 | Nguyễn Thanh Hậu