XEM BẢNG GIÁ XE TAI HYUNDAI HD 65, 72, 78 TẠI ĐÂY:https://sites.google.com/a/st.hcmuaf.edu.vn/xe-tai-hyundai-hd/home
GIABAN