Samsung S3-16Gb White 99,9% All Zin theo Ý 3tr8(máy +sạc)Đắng Lòng Máy Đang Sài.
Máy nguyên Zin .Bh 3 tháng cho anh em yên tâm nha .

Đắng lòng .Ra đi 3tr8.