2 máy 520
1 máy 525
2 máy 620
Tất cả 5 máy, máy zin, kính đẹp, lưng nhìn cũng đẹp, nói chung chưng bán
Anh em hốt nguyên lô tính sa cạ 1t6/1máy x 5 (đã bán)2 máy lumia 720, máy zin, kính đẹp, lưng 1 máy đẹp, 1 máy có 1,2 vết xước nhỏ (xem hình)
Giá cho 1 cặp: 3t3/1máy x 2 còn 1 cái

lumia 610 máy đẹp, zin , đã nạp TV
Giá 1t150k