Ra đi em này .Máy còn đẹp lám về bán lụm cỏ thôi khỏi lo nha anh em .
Máy toàn bộ ALL ZIN THEO MÁY .không sơn tuốc gì nha anh em .
Cho theo Bồ Đào Nha luôn .

Ver 7.1.1