3 cây iphone 5 màu trắng quốc tế, 1 máy 32g và 2 máy 16g

Ngoại hình trước sau đẹp, sườn cấn như hình

Giá: 8t3/máy
Lấy 1 lúc 3 cái giá : 8t2 x 3