Hà Nội : Samsung S3 hàn E 210K imei ,baseband unknow fix ok IMEI trùng vỏ .
Chả biết up recovery , rom cook kiểu gì máy mất sóng , mất imei , baseband .
Full chức năng sau khi fix .