Thông Tin
Rom Note 5 N920T T-Mobile Tiếng Việt 6.0.1 N920TUVU2DPD1 Ok
Việt Hóa N920T Trên Nền Rom Stock 6.0.1 N920TUVU2DPD1
Ổn Định
Root Máy Samsung Galaxy Note5 N920T Sẵn Tiện Việc Hack Mod Game
Thay Đổi Logo Khởi Động & Xóa Sạch App T-Mobile Như Máy Quốc Tế
Rom Tiếng Việt Samsung N920T Được Build Tar Nạp Qua Odin An Toàn
Rom Việt Hóa Note5 N920T Không Cá Nhân Hóa Tiện Việc Mua & Bán Máy

Link Download Rom Tiếng Việt Galaxy Note 5 N920T 6.0.1 Cuối Bài Viết