- Mỗi sản phẩm Apple đều được bảo hành 12 tháng và 90 ngày hỗ trợ kĩ thuật qua điện thoại từ ngày mua máy. Với AppleCare Protection Plan, bạn có thể gia tăng thời gian đó lên tới 3 năm bảo hành toàn cầu, riêng iPad và Mac Mini chỉ thêm 2 năm.
- Tất cả các máy mua AppleCare phải còn tối thiểu 3 tháng bảo hành của hãng.
- Lưu ý : máy sữa chữa, rớt nước và những máy nào không đủ điều kiện bảo hành thì sẽ không làm được nhé.
AppleCare Macbook Pro 15,17 & Retina 15 : 2.800.000VNĐ

AppleCare Mac Pro : 2.800.000VNĐ

AppleCare Macbook Pro 13 & Retina 13 : 2.600.000VNĐ

AppleCare Macbook Air : 2.600.000VNĐ

AppleCare iMac : 2.600.000VNĐ

AppleCare iPad : 1.700.000VNĐ

AppleCare Apple Display : 1.700.000VNĐ