Mới về loại sạc dùng cho lumina,sạc rất tốt,kích dòng,ko nóng,dùng chung cho samsung,sky,htc....

Loại xịn Củ rời xịn và dây usb giá 50k cả bộ,SL 50 giá 47k

Loại thường củ liền dây giá 30k

SL bao nhiêu cũng bán,anh em thêm 50k tiền shi