http://iphonegiasi.vn/
http://iphonegiasi.net
http://iphonegiasi.com.vn/
[COLOR=rgb(255, 0, 0)]iphone giá sỉ bán buôn cho cửa hàng
lưu ý không bán lẻ
0943000999 a hậu
yahoo: iphonegiasi | iphoneshop0943000999[/COLOR]
lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn qua dt
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]3gs mua 10 máy giảm 20k | ip4, 4s mua 5 máy giảm 50k[/COLOR]
(địa chỉ 14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]GIÁ MÁY CŨ NGÀY 11/5/2014[/COLOR]
[COLOR=rgb(255, 0, 0)]3gs 8 zin quốc tế[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]S8 kính xấu vỏ xấu 920
S8 kính đẹp vỏ xấu 1t02
S8 kính đẹp vỏ thay 1t12
S8 kính đẹp vỏ zin 98% 1t17[/COLOR]
==========
[COLOR=rgb(255, 0, 0)]3gs 8 zin lock[/COLOR]
[COLOR=rgb(51, 102, 0)]S8 kính xấu vỏ xấu
S8 kính đẹp vỏ xấu
S8 kính đẹp vỏ thay
S8 kính zin vỏ zin 98%[/COLOR]
==========
[COLOR=rgb(255, 0, 0)]3gs 16 zin quốc tế[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]S16 kính xấu vỏ xấu ==
S16 kính đẹp vỏ xấu ==
S16 kính đẹp vỏ thay ==[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 102, 0)]S16 kính đẹp vỏ zin 98% ==[/COLOR]
==========
[COLOR=rgb(255, 0, 0)]3gs 16 zin lock[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 102, 0)]3S16 kính xấu vỏ xấu 1t06
3S16 kính đẹp vỏ xấu 1t16
3S16 kính đẹp vỏ thay 1t26
3S16 kính đẹp vỏ zin 98% 1t32[/COLOR]
==========
[COLOR=rgb(255, 0, 0)]3gs 32 zin quốc tế [/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 179)]S32 kính xấu vỏ xấu ==
S32 kính đẹp vỏ xấu ==
S32 kính đẹp vỏ thay ==[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 179, 0)]S32 kính đẹp vỏ zin 98% ==[/COLOR]
==========
[COLOR=rgb(255, 0, 0)]3gs 32 zin lock[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 102, 0)]S32 kính xấu vỏ xấu 1t21
S32 kính đẹp vỏ xấu 1t31
S32 kính đẹp vỏ thay 1t41
S32 kính đẹp vỏ zin 98% 1t47
3gs chỉ bán số lượng toa hàng 5 máy[/COLOR]
************************
không bán lẻ
ip4 cũ quốc tế kính zin theo máy
[COLOR=rgb(255, 0, 0)]ip4 8g - 95% 3t5 đen[/COLOR]
[COLOR=rgb(255, 0, 0)]ip4 8g - 99% 3t6 đen[/COLOR]
[COLOR=rgb(255, 0, 0)]==========[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 102, 51)]ip4 8g - 95% 3t6 đen[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 102, 51)]ip4 8g - 99% 3t7 trắn[/COLOR]
[COLOR=rgb(255, 0, 0)]==========[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]ip4 16g - 95% 3t99 đen
ip4 16g - 99% 4t09 đen[/COLOR]
==========
[COLOR=rgb(0, 102, 0)]ip4 32g - 95% 4t2 đen
ip4 32g - 99% 4t3 đen[/COLOR]
==========
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]ip4 16g - 95% 4t3 trắng
ip4 16g - 99% 4t4 trắng[/COLOR]
==========
[COLOR=rgb(0, 102, 0)]ip4 32g - 95% 4t45 trắng
ip4 32g - 99% 4t55 trắng[/COLOR]
=========
[COLOR=rgb(255, 0, 0)]ip4 quốc tế nấu mới 100% kính zin theo máy[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]ip4 16 mới 100% 4t2 đen
ip4 32 mới 100% 4t5 đen[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]fullbox +150k[/COLOR]
==========
[COLOR=rgb(0, 102, 0)]ip4 16 mới 100% 4t5 trắng
ip4 32 mới 100% 4t7 trắng[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]fullbox +150k[/COLOR]
[COLOR=rgb(179, 89, 0)]ip4 chỉ bán cửa hàng mua số lượng 2 máy
************************
không bán lẻ[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]ip4s cũ quốc tế kính zin theo máy[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]4s 16g - 95% 5t7 đen trắng
4s 32g - 95% 6t0 đen trắng
4s 64g - 95% 6t1 đen trắng[/COLOR]
==========
[COLOR=rgb(0, 102, 0)]4s 16g - 99% 5t8 đen trắng
4s 32g - 99% 6t1 đen trắng
4s 64g - 99% 6t2 đen trắng[/COLOR]
==========
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]ip4s QT nấu mới 100% kính zin theo máy[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]4S 16 mới 100% 6t0 trắng đen
4S 32 mới 100% 6t3 trắng đen
4S 64 mới 100% 6t4 trắng đen [/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]fullbox +150k
==========[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]ip5c cũ quốc tế kính zin theo máy[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]ip5c 16g - 99% 7t25 có 5 màu[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]trắng +50k[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]==========[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)] ip5 cũ quốc tế kính zin theo máy[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 102, 0)]ip5 16g - 95% 8t3 đen[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]ip5 16g - 99% 8t5 đen[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]==========[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 179)]ip5 16g - 95% 8t8 trắng
ip5 16g - 99% 9t0 trắng[/COLOR]
************************
[COLOR=rgb(179, 89, 0)]ipad 4 3g cũ [/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 255, 128)]ipad 4 3g 16g - 99% ==[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]==========[/COLOR]
[COLOR=rgb(179, 0, 0)]ipad 3 3g cũ[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 255, 128)]ipad 3 3g 16g - 98% ==[/COLOR]
*************************
[COLOR=rgb(255, 0, 0)]ip5s 16g mới nguyên siêu chưa active[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]5s 16g - 14t25 trắng
5s 16g - 14t25 _đen
5s 16g - 14t25 vàng[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)]==========[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 102, 0)]5s 32g - 16t5 trắng
5s 32g - 16t5 _đen
5s 32g - 16t5 vàng[/COLOR]
==========
[COLOR=rgb(179, 0, 89)]hàng cũ được bảo hành 15 ngày không bảo hành
mất nguồn ,noall, hư pin, màng hình, icloud[/COLOR]
[COLOR=rgb(255, 0, 0)]thông tin đặt hàng qua tin nhắn[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]tên người gửi hàng[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 255)]số lượng hàng loại nào
tiền gửi tài khoản nào gửi hàng về đâu
lưu ý mua hàng 3g 3gs
số lượng 5 máy ship hàng 64 tỉnh thành
(1 toa hàng trên 10tr bao ship)[/COLOR]
[COLOR=rgb(255, 0, 0)]Số tài khoản ngân hàng:[/COLOR]​
[COLOR=rgb(0, 102, 51)]VCB 0251006666666 |Đông Á 0103001204 | sacombank 060211111111
AGRIBANK 1700206017671 Nguyễn Thanh Hậu[/COLOR]