++ ipad 1 3G 64G. chưa active. active đủ 12thang .full box. giá 4tr5

++ 1 e macbook MC 374 mid 2010. máy đẹp 98%. giá cho e nó ra đi 9tr5. máy và sạc

++ iphone 5 16G lock sptin.den đang chạy FW 7.0.4. máy đẹp 98%. k cấn k móp. giá 6tr5

++ iphone 5 16G lock sptin.trang đang chạy FW 7.1. máy đẹp 98%. k cấn k móp. giá 6tr5

++ iPhone 5 16G trắng . Qte. Còn đẹp 97%. Giá 8tr4


++ iPhone 5 32G trắng . Qte. Còn đẹp 99.9%. Đã thay vỏ. Giá 9tr3

++ iPhone 5 32G đen . Qte. Đẹp 97%. Giá 8tr5

++ iPhone 5C 32G màu xanh. Đẹp 98%. Giá 8tr