5C xanh dương quốc tế LL 98% 7tr3,mặt kiến sướt mờ 1 cm,còn lại keng giá đi nhanh ko ho lao gì hết