http://iphonegiasi.vn/
http://iphonegiasi.net
http://iphonegiasi.com.vn/

iphone giá sỉ bán buôn cho cửa hàng
lưu ý không bán lẻ

0943000999 a hậu
yahoo: iphonegiasi | iphoneshop0943000999
lúc nào nghe dt ko được gửi lại tin nhắn qua dt
3gs mua 10 máy giảm 20k | ip4, 4s mua 5 máy giảm 50k
(địa chỉ 14 kinh dương vương p13 Q6 hcm gần hãng xe toyota)

GIÁ MÁY CŨ NGÀY 11/4/2014
3gs 8 zin quốc tế
S8 kính xấu vỏ xấu 900
S8 kính đẹp vỏ xấu 1t0
S8 kính đẹp vỏ thay 1t1
S8 kính đẹp vỏ zin 98% 1t16

==========
3gs 8 zin lock

S8 kính xấu vỏ xấu 890
S8 kính đẹp vỏ xấu 990
S8 kính đẹp vỏ thay 1t09
S8 kính zin vỏ zin 98% 1t16

==========
3gs 16 zin quốc tế

S16 kính xấu vỏ xấu 1t12
S16 kính đẹp vỏ xấu 1t22
S16 kính đẹp vỏ thay 1t32
S16 kính đẹp vỏ zin 98% 1t39

==========
3gs 16 zin lock
3S16 kính xấu vỏ xấu 1t06
3S16 kính đẹp vỏ xấu 1t16
3S16 kính đẹp vỏ thay 1t26
3S16 kính đẹp vỏ zin 98% 1t33

==========
3gs 32 zin quốc tế

S32 kính xấu vỏ xấu 1t25
S32 kính đẹp vỏ xấu 1t35
S32 kính đẹp vỏ thay 1t45
S32 kính đẹp vỏ zin 98% 1t52

==========
3gs 32 zin lock
S32 kính xấu vỏ xấu 1t2
S32 kính đẹp vỏ xấu 1t3
S32 kính đẹp vỏ thay 1t4
S32 kính đẹp vỏ zin 98% 1t47
3gs chỉ bán số lượng toa hàng 5 máy

************************
không bán lẻ
ip4 cũ quốc tế kính zin theo máy
ip4 8g - 95% 3t350 đen

ip4 8g - 99% 3t450 đen
==========
ip4 8g - 95% 3t450 đen

ip4 8g - 99% 3t550 trắn
==========
ip4 16g - 95% 3t9 đen
ip4 16g - 99% 4t0 đen

==========
ip4 32g - 95% 4t1 đen
ip4 32g - 99% 4t2 đen

==========
ip4 16g - 95% 4t2 trắng
ip4 16g - 99% 4t3 trắng

==========
ip4 32g - 95% 4t4 trắng
ip4 32g - 99% 4t5 trắng

=========
ip4 quốc tế nấu mới 100% kính zin theo máy

ip4 8g mới 100% 3t7 đen
ip4 16 mới 100% 4t2 đen
ip4 32 mới 100% 4t4 đen
fullbox +150k

==========
ip4 8g mới 100% 3t8 trắng
ip4 16 mới 100% 4t5 trắng
ip4 32 mới 100% 4t7 trắng
fullbox +150k
ip4 chỉ bán cửa hàng mua số lượng 2 máy

************************
không bán lẻ
ip4s cũ quốc tế kính zin theo máy

4s 16g - 95% 5t7 đen trắng
4s 32g - 95% 6t0 đen trắng
4s 64g - 95% 6t1 đen trắng

==========
4s 16g - 99% 5t8 đen trắng
4s 32g - 99% 6t1 đen trắng
4s 64g - 99% 6t2 đen trắng

==========
ip4s QT nấu mới 100% kính zin theo máy

4S 16 mới 100% 6t0 trắng đen
4S 32 mới 100% 6t3 trắng đen
4S 64 mới 100% 6t4 trắng đen
fullbox +150k
==========
ip5 cũ quốc tế kính zin theo máy

ip5 16g - 95% 8t4 đen trắng + 500k
ip5 16g - 99% 8t6 đen trắng + 500k
************************
ipad 4 3g cũ
ipad 4 3g 16g - 99% 8t4
==========
ipad 3 3g cũ
ipad 3 3g 16g - 98% 7t4
*************************
ip5s 16g mới nguyên siêu chưa active
5s 16g - 14t25 trắng
5s 16g - 14t25 _đen
5s 16g - 14t25 vàng
==========
5s 32g - 16t4 trắng
5s 32g - 16t4 _đen
5s 32g - 16t4 vàng

==============
hàng cũ được bảo hành 15 ngày không bảo hành
mất nguồn ,noall, hư pin, màng hình, icloud

thông tin đặt hàng qua tin nhắn
tên người gửi hàng
số lượng hàng loại nào
tiền gửi tài khoản nào gửi hàng về đâu
lưu ý mua hàng 3g 3gs
số lượng 5 máy ship hàng 64 tỉnh thành
(1 toa hàng trên 10tr bao ship)


Số tài khoản ngân hàng:

VCB 0251006666666 |Đông Á 0103001204 | sacombank 060211111111
AGRIBANK 1700206017671 Nguyễn Thanh Hậu