* main 3gs -16gb full zin,full chức năng 750k

* 3gs 32gb đóng pda ,mất camera không sửa được,còn các chức năng khác ok,main sửa xấu 450k
* 3gs-32gb đóng ic nguồn, full chức năng 620k
* 3gs -16gb đóng flash , full chức năng 550k
* 3gb-8gb main sửa sóng câu dây đồng ,full chức năng giá 420k
* 3gb-8gb main sửa sóng ,cắt siu ,full chức năng giá 450k
...........................
- còn main mà chưa test hết kịp

- bao test đúng 1 tuần
- alo trước khi lấy,và trước khi qua tiệm
- Hiền Quận 7 0909971198