Tình trạng thì như hình,nhưng main thì full chức năng,như chưa từng có cuộc chia ly....giá em nó đứt gánh luôn là 3tr8 lock att nhé ko có ho cờ lao: có main chết lâm sàng,máy ghép sim ko được ,ho cờ lào thì đổi luôn giá 2tr8 nhé


Model: iPhone 5C
IMEI: 013788006216506
Serial: C7KL81N9FFHG
(HW) Repairs & Service Coverage: Limited Warranty
HWStarted On: 2013-10-05
HWEnding On: 2014-10-04
(PH) Telephone Technical Support: Expired
PHStarted On:
PHEnding On:
PHDays Left:
Last Activated Carrier: AT&T - United States USA
Next Policy ID: US AT&T Reseller
Activation Status: Yes
Find My iPhone: OFF
Builling Zip Code + SSN Activation: OFF
SIMLock Status: Locked