vài chục cái màng hình 5s-5-4s-4-3s cho A E KỸ THUẬT về lấy soc ket, miếng lót 0909971198 Hiền

* 5s chết đẹp hoặc lên liệt và sọc giá 1tr100 . màng zin tháo máy,đẹp 95%
* 5 chết đẹp hoặc lên liệt và sọc giá 200 . màng zin tháo máy,đẹp 95%